Browsing Category

Helianthus Center Red River

Vimefulland ra mắt dự án Helianthus Center Red River 

Đông Anh mảnh đất địa Linh Nhân Kiệt, nơi tụ khí sinh tài, kết tinh giá trị văn hoá lịch sử là cái nôi của nền văn minh sông Hồng, sản sinh ra nhiều người con ưu tú của cách mạng Việt Nam, nhiều anh hùng và các bậc trí thức đứng đầu đất…